SLUŽBY

Nastavíme a doručíme
správnou firemní kulturu

Každý trh, odvětví i firma řeší trochu jiný business problém a potřebuje správnou firemní kulturu.

Firemní kultura nejsou mávátka. Není to ani vedlejší aktivita pro HR, která má za cíl zlepšit spokojenost zaměstnanců. Firemní kultura rozhoduje, jestli cíle zůstanou jenom na papíře nebo se přenesou do všech systémů, chování a dlouhodobého úspěchu.

ANALÝZA A DEFINICE

Design

Naše práce na designu cílové firemní kultury začíná definicí business problému. Všechny následující aktivity jsou pak informované tímto zadáním a směřují přímočaře k jeho řešení.

Naše zkušenosti ukazují, že snaha o změnu chování zaměstnanců musí začít důslednou analýzou vnitřního prostředí organizace. K porozumění vnitřnímu prostředí používáme kombinaci výzkumných metod postavených na datech. Výstupem této fáze je samotný design cílové firemní kultury, která je nezbytná pro úspěšné doručení firemní strategie.

  • Design cílové kultury plnící strategické cíle
  • Měření a vizualizace stávající firemní kultury
  • Gap analýza a drivery pro změnu

BEZ MĚŘENÍ NELZE NIC ŘÍDIT

Manage

Jasně definovaná cílová firemní kultura poskytuje návod, jak transformovat vnitřní prostředí organizace. Každá firma je unikátní. S pomocí naší metodiky dokážeme jednotlivé změnové aktivity napříč organizací prioritizovat tak, abychom využili dostupné zdroje k maximálnímu efektu.

Bez měření není možné nic doopravdy řídit ani měnit. Nastavíme proto systém pravidelného hodnocení změnových aktivit i celkového dopadu na firemní kulturu organizace. Výsledkem této fáze je prioritizovaný backlog iniciativ a postup pro řízení změn včetně plánu interní komunikace.

  • Vytvoření programu transformace
  • Ověřená metodika a know how
  • Nastavení governance a kontroly přínosu

TRANSFORMACE A ROZVOJ KOMPETENCÍ

Activate

Naše práce jednou skončí, ale přemýšlení o firemní kultuře se nesmí nikdy zastavit. Pokud má být změna chování dlouhodobě udržitelná, musí se lídři organizace stát vzory a pravidelně demonstrovat chování, které požadují od svých podřízených.

Porozumíme myšlení a chování leadrů Vaší organizace. Zajistíme jejich transformaci a rozvoj klíčových kompetencí.

  • Udržení tempa transformace skrze lídry organizace
  • Odstraňování bariér chtěného chování
  • Rozvoj potřebných kompetencí

Zajímá vás více?

NAŠE HODNOTY

Užitečnost

Našim jediným soudcem
je náš klient

Odvaha

Jsme otevření a upřímní
k sobě i ke klientům

Zábava

Práce u nás, ale i s námi,
je zábava

Firemní hodnoty jsou principy chování, pravidla a myšlenky, se kterými se ztotožňuje a podle kterých žije a funguje celá firma. Jsou takovou směrovkou či kompasem, kam se má firma ubírat, jak se mají zaměstnanci chovat a co mohou zákazníci očekávat. Firemní hodnoty jsou nedílnou součástí firemní kultury společnosti.