PŘÍPADOVÉ STUDIE

Přetváříme teorie
na měřitelné výsledky

Přečtěte si, jak jsme pomohli firmám různých velikostí a odvětví dosáhnout lepší angažovanosti zaměstnanců, zvýšení produktivity a celkového růstu.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Zajímá vás více? Domluvte si schůzku s našimi experty.

NAŠE METODOLOGIE

Náš pečlivě vypilovaný 3krokový proces přivedl k životu více než 100+ komplexních a úžasných projektů. Díky tomu do firem odvážně nastavujeme a zábavně implementujeme ty správné firemní kultury.

Design

Naše práce na designu cílové firemní kultury začíná definicí business problému. Všechny následující aktivity jsou pak informované tímto zadáním
a směřují přímočaře k jeho řešení.

Manage

Jasně definovaná cílová firemní kultura poskytuje návod, jak transformovat vnitřní prostředí organizace. Každá firma je unikátní. Dokážeme jednotlivé změnové aktivity napříč organizací efektivně prioritizovat.

Activate

Pokud má být změna chování dlouhodobě udržitelná, musí se lídři organizace stát vzory a pravidelně demonstrovat chování, které požadují od svých podřízených.